Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem – przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: contact@rezine.studio

Zwracaną rzecz odeślij niezwłocznie na adres: Cenobitz.com Marketing Internetowy (dopisek re:zine studio) ul. Stasia 4, 91-604 Łódź , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Zgodnie z zasadami od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • od momentu odbioru przesyłki pocztowej, kurierskiej.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Przelew nastąpi w momencie odbioru przesyłki i weryfikacji zgłoszenia.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, dlatego odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku zindywidualizowanych zamówień i wydruków wielkoformatowych oraz wydruków oprawianych na indywidualne zamówienie ;

Dodatkowe informacje znajdują się w naszym regulaminie sklepu internetowego.

Reklamacje

Jeśli jesteś Konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: contact@rezine.studio lub drogą pocztową na adres ul. Stasia 4, 91-604 Łódź.

Reklamowany towar należy wysłać na adres:

Cenobitz.com Marketing Internetowy (dopisek re:zine studio)
ul. Stasia 4, 91-604 Łódź

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym regulaminie sklepu internetowego.